• Týždeň OSN
    • Na prvom stupni získala 1. miesto Anetka Augustínová (2. B), 2. miesto Klárka Holášová (1. A) a 3. miesto Matej Kočuta (4. A).
     Na druhom stupni získal 1. miesto Jakub Šiarny (9. B), 2. miesto Martin Murár (8. B) a 3. miesto Vanesa Šeböková (8. A).
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.Dôležitosť učenia a krásu cudzích jazykov sme si pripomenuli oslavou Európskeho dňa jazykov aj v našej škole. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do množstva zaujímavých aktivít. Preverili si vedomosti o cudzích jazykoch v kvíze, vyskúšali si písanie azbukou a tichú poštu v nemčine.
     Naša lektorka sa s nimi porozprávala nielen v angličtine, ale predstavila im aj španielčinu či exotickú arab
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu, MŠK Žilina .

     Exkurzia histórie a trofejí MŠK Žilina zaujala nielen chlapcov - piatakov. Neskôr prišlo na riadny tréning, kde im tréneri dali zabrať. Známe futbalové ciki caki ciki cak zavŕšilo úspešný deň.
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu, Budatín.Deň pre šport! Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá pre zdravie práve v tomto období. Žiaci druhého stupňa sa počas dňa zapojili do rôznych pohybových aktivít - bežecké súťaže, štafetové behy, futbalový turnaj a iné.
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Európsky týždeň športu.Pani vychovávateľky pripravili športový program pre deti navštevujúce ŠKD, ktorým sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Deti si zmerali svoje sily, získali informácie o slovenských športovcoch, systematickosť, pevnú vôľu,
     kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Nezabudli sme ani na pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 3. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje